Döviz kurları TCMB resmi sitesinden alınmıştır.
DOLAR: 13.4 TL
EURO: 15.2 TL
AUD: 9.62 TL
GBP: 17.9 TL

Genel

5 yıl önce

19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 403 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren Kesin Mizan Bildirimi 27.07.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 472 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bilanço usulüne tabi mükellefler tarafından 2010 ve takip eden yıllarda verilmesi zorunlu hale getirilen Kesin Mizan Bildirimi bu tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Bu bilgilerin...

5 yıl önce

01.07.2016 tarihli sirkülerimiz ile duyurmuş olduğumuz KDV1 Beyannamesinde yapılan değişiklik Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi sitesinde yeni bir değerlendirmeye kadar beyannameden kaldırıldığı ilan edilmiştir. KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları alanına eklenen “Belge Bilgileri-Belge Türü/Sayısı” tablosunun kaldırıldığına ilişkin duyuru için tıklayınız.     Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler ilgili konunun/konuların genel bilgi vermek amacı ile sizlerle paylaşılmaktadır. Bu bilgilerin tek kaynak olarak karar alma sürecinde esas alınması yazının amacına...

5 yıl önce

5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 2007 yılında yürürlüğe girmiş olup bu tarihten itibaren her yıl Temmuz ayının 1’inden 20’sine kadar mali tatil olarak kabul edilmiştir. Mali Tatil ile birlikte bazı beyan, bildirim ve ödeme sürelerinde değişikliğe gidilmiştir. 27/01/2016 tarih ve 29606 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 sayılı kanun ile 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un altıncı...

5 yıl önce

Elli’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin Yükümlülükleri Yerine Getirme Tarihi 1 Yıl Süre İle Ertelendi. Elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yükümlülükleri yerine getirme tarihi olan 1 Temmuz 2016 olduğuna dair yazımızı sizler paylaşmıştık.  Başbakan Binali YILDIRIM tarafından yapılan basın açıklaması ile 6331 sayılı yasada yer alan 1 Temmuz 2016 yapılması gereken yükümlülüklerin bir...

5 yıl önce

01.07.2016 tarihinde E-Beyanname internet sitesinde yapılan açıklama ile KDV1 Kurum Geçici ve Gelir Geçici beyannamelerinde değişiklik yapıldığı bildirilmiştir. KDV Beyannamesinde yapılan değişiklik ile yapılan satışlara ait belge bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Yapılan satışlara ilişkin düzenlenen belge türünün (Fatura, E Fatura, E Arşiv Fatura, Serbest Meslek Makbuzu, Dipkoçanlı Yolcu Bileti vb.) adedi yazılmalıdır. Değişiklik Haziran 2016 KDV beyannamesi ile başlamıştır. Kurum Geçici ve Gelir...

5 yıl önce

30.06.2016 tarih ve 29758 sayılı Resmi Gazete Yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin geçiş ücretleri %8 KDV oranına tabi olacaktır.   3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında yaptırılan ve 30.06.2016 tarihinde açılışı gerçekleşen 3. Boğaz Köprüsü olarak da bilinen Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerinde KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.   Önceden ödeme sistemine dayanan...

5 yıl önce

Kamu alacaklarının daha etkin bir şekilde tahsil edilmesi amacıyla tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uyulması gereken usul ve esaslar 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi ile açıklanmıştır. Bu genelge çerçevesinde çok zor durumda olunması halinde amme alacaklarının tecil edilebileceği belirtilmiş olup bu halin tespiti için bazı finansal oranlar dikkate alınmıştır. Aynı zamanda bu oranlar taksit sürelerinin tespitinde de kullanılmaktadır. Mart 2014 döneminde...

5 yıl önce

Elli’den  Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin  1 Temmuz 2016 İtibariyle Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi Gerekmektedir.  Hızlı sanayileşme ve gelişen teknolojinin durdurulamaz seyri ile orantılı olarak çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar da açığa çıkmıştır. Bu sebeple öngörülebilir risklere ilişkin tedbirlerin önceden alınarak çalışma alanlarının daha güvenli bir hale dönüştürme amacını hedef alan İş Sağlığı ve Güvenliği...

5 yıl önce

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 21.06.2016 tarihinde yapılan açıklama ile Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'na bağlı vergi daireleri mükelleflerinden, belli kriterlere göre seçilen mükelleflerin KDV iadesi işlemlerinin tek yerden takip edilmesi için Anadolu İhtisas Vergi Dairesi ve Ankara İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü kurulduğu ilan edilmiştir. İade sürecinin hızlandırılması ve standartlaştırılması maksatlı konusunda uzman personeller ile etkin bir sistem kurulması hedeflenmiş olup ilk olarak...

5 yıl önce

Tarih         : 23.06.2016 Konu         : Yevmiye defteri kapanış tasdiki Hk.  Yevmiye defteri kapanış onayı, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar yaptırılmalıdır. Özel hesap dönemi öngörülmemişse, 2015 yılında kullanılan yevmiye defterinin kapanış onayının yaptırılabileceği son tarih: 30.06.2016′dır. Yevmiye defterinin kapanış onayı noter tarafından yapılır. Kapanış onayı, son kaydın altına noterce ”Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onay suretiyle gerçekleştirilir. Kapanış onayının süresi...

Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12

Yukarı Çık