Döviz kurları TCMB resmi sitesinden alınmıştır.
DOLAR: 13.4 TL
EURO: 15.2 TL
AUD: 9.62 TL
GBP: 17.9 TL

SİRKÜLER

5 yıl önce

18.11.2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik ile 01.01.2009 tarihinden itibaren işyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları isçi sayısının en az 10 olması halinde, çalıştırdıkları isçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra...

5 yıl önce

21 Mayıs 2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de “6 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmış olup yapılan değişiklikler sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. 1) İthalat işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra meydana gelen bedel azalmaları dolayısıyla KDV açısından herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır. KDV Genel Uygulama Tebliğinin Fazla veya Yersiz Ödenen Verginin İadesi başlıklı (I/C-1.1.2) bölümüne sekizinci paragraftan sonra gelmek...

5 yıl önce

05 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Katma Değer Vergisi oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı kararda değişiklik yapılarak Türk Gıda Kodeksine göre izin verilen katkı maddeli ekmeklerdeki KDV oranı %1'e indirilmiştir. Değiştirilen maddenin yeni hali aşağıda yer almaktadır. "4- Buğday unu, yufka, ekmek (buğday unu, kepek, su, tuz, maya, şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu, vitalgluten...

5 yıl önce

05.04.2016 tarihinde yayınlanan 40 No’lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2015 yılı için nakdi sermaye artırımda uygulanacak faiz oranına açıklık getirilmiştir. Temmuz 2016 itibariyle mevzuata gire nakdi sermaye artırımında indirim uygulaması için faiz oranı olarak TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal...

5 yıl önce

19.03.2016 tarih ve 29658 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/8549 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile bağımsız denetime tabi olmanın genel kriterleri yeniden belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bilanço Aktif Toplamı 40.000.000 TL ve üzeri Net Satış Hasılatı 80.000.000 TL ve üzeri Çalışan Sayısı 200 ve üzeri   Bu karar 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2016...

Toplam 2 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.12

Yukarı Çık